Enter your keyword

Migrație

Completarea forței de muncă locale

MIGRAŢIA ÎN BUCUREŞTI

Prezentare generală a tendințelor de migrație spre cele 42 de reşedinţe de județ din România, la nivelul FUA, în 2011

MIGRAŢIA ÎN BUCUREŞTI

Prezentare generală a tendințelor de migrație spre cele 42 de reşedinţe de județ din România, la nivelul FUA, în 2011

ACTIVITĂŢI ECONOMICE

Principalele activități economice care implică migranți
  • Transport
  • Comerț
  • Administrație publică
  • Construcţii
  • Securitate
UAT care au furnizat majoritatea migranților în perioada 2001-2011

ACTIVITĂŢI ECONOMICE

Principalele activități economice care implică migranți
  • Transport
  • Comerț
  • Administrație publică
  • Construcţii
  • Securitate
UAT care au furnizat majoritatea migranților în perioada 2001-2011

MIGRAŢIA ÎN BUCUREŞTI

MIGRAŢIA ÎN BUCUREŞTI

Populația stabilă
(FUA)

1-1-150x14
2.703.015

Numărul studenților
(FUA)

4-1-150x14
170.290

Salariul mediu
lunar net
(Euro, nivel județean)

7-1-150x14
530

Indicele local
de dezvoltare
umană (ILDU)

10-150x14
102

Migranți
(FUA)

2-1-150x14
1.016.548

Numărul de turiști
(FUA)

5-1-150x14
1.851.565

Numărul de unități
comerciale moderne

8-1-150x14
594

Indicele vitalității
culturale

11-150x14

Ponderea migranților în
populația stabilă totală
(% FUA)

3-1-150x14
37,6%

Rata șomajului
(% FUA)

6-1-150x14
5,1%

Venituri private totale /
cifra de afaceri
(mil. Euro - FUA)

9-150x14
111.006

Distanța faţă de
frontiera de vest
(km)

12-150x14
598

Ponderea migranților care s-au
mutat din afara județului

Ponderea migranților în funcţie
de domiciliul anterior (% FUA)

Ponderea migranților
în funcție de statutul
economic actual (% FUA)

Ponderea migranților pe
grupe de vârstă (% FUA)

Ponderea migranților
în funcție de nivelul de
educație (% FUA)

Ponderea migranților angajați
în funcție de ocupații
(% FUA)

Ponderea migranților în
funcție de perioada de
migrare (% FUA)

migranți pe distanțe lungi 85,5%
(cu excepția județului Ilfov)

urban 51,6%
rural 48,4%

angajați 48,2%
șomeri 2,6%
studenți 6,8% | pensionari 34,2%
alte grupuri neangajate 8,2%

sub 35 ani - 27,8%
35 - 64 ani - 51,1%
peste 65 ani - 21,1%

studii superioare 29,8%
studii liceale 31,4%
studii gimnaziale 12,3%
învățământ primar 26,5%

manageri și profesioniști 35,2% |
tehnicieni 12,7% |
muncitori calificați 45,9% |
muncitori necalificați 6,2%

înainte de 1990: 56,0%
1991 - 2000: 15,3%
2001 - 2011: 28,7%

Populația stabilă
(FUA)

1-1-150x14
2.703.015

Numărul studenților
(FUA)

4-1-150x14
170.290

Salariul mediu
lunar net
(Euro, nivel județean)

7-1-150x14
530

Indicele local
de dezvoltare
umană (ILDU)

10-150x14
102

Migranți
(FUA)

2-1-150x14
1.016.548

Numărul de turiști
(FUA)

5-1-150x14
1.851.565

Numărul de unități
comerciale moderne

8-1-150x14
594

Indicele vitalității
culturale

11-150x14

Ponderea migranților în
populația stabilă totală
(% FUA)

3-1-150x14
37,6%

Rata șomajului
(% FUA)

6-1-150x14
5,1%

Venituri private totale /
cifra de afaceri
(mil. Euro - FUA)

9-150x14
111.006

Distanța faţă de
frontiera de vest
(km)

12-150x14
598

Ponderea migranților care s-au mutat din afara județului

migranți pe distanțe lungi 85,5% (cu excepția județului Ilfov)

Ponderea migranților în funcţie de domiciliul anterior (% FUA)

urban 51,6% | rural 48,4%

Ponderea migranților în funcție de statutul economic actual (% FUA)

angajați 48,2% | șomeri 2,6% | studenți 6,8% | pensionari 34,2% | alte grupuri neangajate 8,2%

Ponderea migranților pe grupe de vârstă (% FUA)

sub 35 ani - 27,8% | 35 - 64 ani - 51,1% | peste 65 ani - 21,1%

Ponderea migranților în funcție de nivelul de educație (% FUA)

studii superioare 29,8%; | studii liceale 31,4% | studii gimnaziale 12,3% | învățământ primar 26,5%

Ponderea migranților angajați în funcție de ocupații (% FUA)

manageri și profesioniști 35,2% | tehnicieni 12,7% | muncitori calificați 45,9% | muncitori necalificați 6,2%

Ponderea migranților în funcție de perioada de migrare (% FUA)

înainte de 1990: 56,0% | 1991 - 2000: 15,3% | 2001 - 2011: 28,7%

SUNTEȚI INTERESAŢI SĂ INVESTIȚI ÎN BUCUREȘTI? CONTACTAȚI-NE ACUM

SUNTEȚI INTERESAŢI SĂ INVESTIȚI ÎN BUCUREȘTI? CONTACTAȚI-NE ACUM